bild på Anki

Jag är diplomerad akupunktör, vilket innebär att jag
uppfyller de krav som Svenska Akupunkturförbundet
har för medlemskap i förbundet.
För att bli medlem i förbundet krävs att man har
utbildning i både västerländsk medicin och
traditionell kinesisk medicin .

Mina utbildningar: