modell med kroppens energibanor

Genom kroppen strömmar energi i banor som kallas meridianer.
Qi är det kinesiska namnet på energin. Kroppen har tolv meridianer. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter, de kan ses som tillträdesplatser till meridianens energiflöde.

För varje punkt finns det dokumenterat vilken effekt den har. Akupunkturpunkt heter Xuewei på kinesiska, vilket betyder plats med hål eller grotta. Punkterna ligger ofta intill ben, muskelfästen eller fördjupningar. Det finns 365 akupunkturpunkter på kroppen.

Med hjälp av akupunktur kan flödet i meridianerna regleras. Vilka punkter som ska behandlas beror på vilken påverkan man vill åstadkomma. Punkterna väljs både utifrån de symtom patienten har och den grundorsak som lett till att man fått symtomen. Två patienter med samma symtom behöver inte få samma behandling eftersom grundorsaken till deras symtom kan vara olika. Vid behandligen används tunna sterila engångsnålar. Behandlingen är i stort sett smärtfri även om vissa av punkterna kan kännas mer än andra. De flesta känner sig avslappnde efter behandlingen.