person med nålar i

Kinesisk medicin och akupunktur har använts i flera tusen år i Kina. Det är en effektiv behandlingsmetod utan biverkningar som under senare år har blivit uppmärksammad i övriga världen.
Idag används både kinesisk och västerländsk medicin i den kinesiska hälsovården.
Kina är enligt WHO ett av fyra länder i världen där traditionell medicin existerar tillsammans med västerländsk medicin.

I kinesisk medicin används ordet obalans istället för sjukdom. När det blir en blockering i kroppens
eget energisystem uppstår en obalans.
Blockeringen kan bero på yttre faktorer som klimat
eller trauma eller på inre faktorer som känslor.
Kinesisk medicin bygger på ett holistiskt synsätt
där man ser att kropp och själ hör ihop